Betingelser

Foto-Shop.dk er en tjeneste, der udbydes af Jesper Halvorsen Consulting

1. Brug af Foto-Shop.dk

Foto-Shop.dk (herefter "Tjenesten") leverer en platform, hvor fotografer kan lægge billeder ind og forbrugere kan købe digitale downloads af disse til eget brug. Det er pt et krav at fotografen har en dansk bankkonto til at modtage betalinger.

Brugerens kontaktoplysninger bruges udelukkende i forbindelse med betaling. Tjenesten forbeholder sig desuden retten til at følge op på brugeres forespørgsel med tilfredshedsundersøgelser og for at give relevant produktinformation.

Tjenesten gemmer en cookie på din computer. Din person vil aldrig blive identificeret og denne cookie bruges kun maskinelt til at sikre sitets funktionalitet og til at lave statistik.

Du må ikke opgive en anden persons e-mail eller udgive dig for at være en anden, end den du er.

2. Rettigheder til fotografier

Det er ikke tilladt at bruge Tjenesten til at sælge/udbyde billeder du ikke ejer alle rettigheder til.

Krænker det materiale, du uploader andres rettigheder f.eks. andres ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning f.eks. persondataloven, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter vores eget skøn og uden forudgående advarsel.

3. Retningslinjer

Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på Tjenesten. Vi forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på Tjenesten.

Vi forbeholder os ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som vi vurderer overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt. Ved grove overtrædelser eller gentagne overtrædelser af disse vilkår forbeholder vi os retten til at hindre din adgang til Tjenesten og til at slette din profil og tilhørende forespørgsler mv.

4. Modtagelse af mail

Du accepterer, at vi kan sende dig meddelelser til din angivne e-mail, ligesom der på Tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale for os og for vores samarbejdspartnere.

Den af dig oplyste e-mail kan alene ses af administratorer af Foto-Shop.dk.

Vi anvender ikke din e-mail til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre du har givet dit samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til- og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres i de mails du modtager fra os. Du kan også kontakte vores support på info@foto-shop.dk

Har du givet os dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere, accepterer du, at dine personlige oplysninger vil blive brugt til dette formål.

Vi forbeholder os ret til at bruge din e-mail til at sende dig beskeder om Tjenesten f.eks. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i Tjenesten m.v.

5. Rettigheder til Tjenesten og indhold på sitet

Vi ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til Tjenesten og rettighederne til varemærker, kode, grafiske elementer mv. på Tjenesten samt de elementer på Tjenesten, der stilles til rådighed af os i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv.

6. Brug af dine oplysninger

Dine stamoplysninger, herunder din e-mail vil ikke blive overdraget til andre eller blive brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse betingelser.

7. Persondata

Når du opretter en profil på Tjenesten, indsamler og opbevarer vi de enkelte stamdata/obligatoriske oplysninger og øvrige personoplysninger, som er nødvendig for at kunne administrere din brug af Tjenesten, herunder administration af adgangsrettigheder.

Vi er dataansvarlig i forhold til dine stamdata/obligatoriske oplysninger.

De oplysninger, vi registrerer om dig, er:

 • Oplysninger, som du opgiver, når du betaler for fotografier, herunder din e-mail og betalingsinformationer. Vi har dog ikke direkte adgang til dine betalingsinformationer, disse indtastes hos og behandles udelukkende af stripe.com
 • Oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via Tjenesten eller korrespondance, der sendes til os;
 • Oplysninger om din interaktion med Tjenesten, herunder statistik om sidevisninger, trafik til og fra Tjenesten, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, IP-adresse og standardweblogoplysninger og oplysninger indsamlet via cookies, web beacons og lignende teknologier.

Du accepterer, at vi kan behandle dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • Til at give dig adgang til Tjenesten og dertil knyttede ydelser og services;
 • Til at tilpasse, vurdere og forbedre Tjenesten, herunder indholdet;
 • Til at kontakte dig pr. e-mail for at informere dig om din forespørgsel, informere dig om Tjenesten og ydelser og services leveret af vores samarbejdspartnere med henblik på målrettede markedsføringsaktiviteter, serviceopdateringer, nye og forbedrede funktioner og tilbud baseret på dine meddelelsespræferencer;
 • Til at levere andre tjenester, ydelser og services, som du har anmodet om.
 • Til at foretage analyse og statistik af din brug af Tjenesten med det formål at optimere din brugeroplevelse af Tjenesten. Vi videregiver alene personoplysninger i det omfang, det er beskrevet i nærværende betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af personoplysninger ud over videregivelse til vores anvendte databehandlere uden dit udtrykkelige samtykke. Du accepterer, at vi kan dele dine personlige oplysninger med
  • Tjenesteudbydere med hvem vi har indgået aftale om assistance til at levere ydelser til os, herunder markedsføringsbureauer. I disse tilfælde forbliver dine personlige oplysninger under vores kontrol som dataansvarlig, og de pågældende tredjemænd vil være databehandlere.
  • Visse tredjeparter, herunder indehavere af immaterielle rettigheder, tilsynsmyndigheder og andre kontrolmyndigheder, hvis dette er et lovkrav, eller i henhold til bestemmelser i disse betingelser for at overholde juridiske forpligtelser eller en retskendelse eller for at forhindre, opdage eller retsforfølge strafbare forhold.
  • Andre tredjeparter, som du har givet tilladelse til, at vi må dele dine oplysninger med enten skriftligt eller mundtligt, fx inden for rammerne af et samarbejde.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod registreringen af dine personlige oplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Disse rettigheder har du i henhold til persondataloven. Ønsker du at gøre indsigelser eller blot at få indsigt i de registrerede oplysninger, bedes du kontakte os på info@foto-shop.dk, og din henvendelse vil herefter blive besvaret hurtigst muligt. Vi forbeholder os dog ret til kun at besvare henvendelse om indsigt i personoplysninger, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

8. Cookies

På Tjenesten, applikationer, beskedsystemer og værktøjer tilhørende Foto-shop.dk anvendes såkaldte ”cookies” og lignende teknologier.

En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren over for Foto-shop.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig.

Cookies bruges af os og vores samarbejdspartnere (fx annoncører, mediebureauer og annoncenetværk) for at skabe en så god brugeroplevelse af Tjenesten som mulig.

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige på de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for lagring af cookies. Men hvis du afviser cookies eller andre lignende teknologier, vil du ikke være i stand til at bruge bestemte funktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer på vores hjemmesider. Du kan også blive bedt om at indtaste din adgangskode oftere under en et besøg på vores hjemmesider. For mere information om hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, kan du gennemgå afsnittet Hjælp i din browser, applikation eller enhed.

Generelt giver disse teknologier vores Tjeneste, applikationer, beskedsystemer og værktøjer adgang til at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger.

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger ved brug af disse teknologier, men vi bruger dem til at identificere dig i vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre teknologier, så kun vi og/eller vores leverandører kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun kan forstås af os.

9 Ansvarsbegrænsning

Vi tilstræber, at Tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og vi vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på Tjenesten, navnlig hvor Tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid.

Vi kan således ikke garantere, at Tjenesten altid er tilgængelig.

Vi tager løbende backup af Tjenesten og al information på Tjenesten, men datatab kan desværre forekomme. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale.

Vi fraskriver os ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af Tjenesten eller ved fejl og mangler ved Tjenesten, Tjenesten ophør, eller som du måtte blive påført af andre, der anvender Tjenesten.

Vi er alene formidler af fotografier på Tjenesten. Vi fraskriver os ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for fotografier der måtte krænke andre fotografers rettigheder.

10 Ændring af disse betingelser

Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre betingelserne. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på Tjenesten. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du blive informeret og bedt om din accept hvor det er relevant.

11 Priser og gebyrer

Alle priser er angivet i danske kroner inklusive dansk moms (25%), medmindre andet er angivet. Der er ingen betalingsgebyrer for køber ved betaling gennem stripe logo. Alle priser og afgifter vil stå tydeligt på ”check ud” siden. Vi tager forbehold for fejl i de angivne priser, ligesom vi forbeholder os retten til at ændre priserne uden forudgående varsel.

12 Digitale produkter

Fotografier betales med stripe logo (ved brug af Visa kort, Master card eller American Express), og bliver leveret automatisk via e-mail i løbet af ca. 5 minutter. Efter betalingen vil du blive taget til et vindue med en kvittering og et link til at downloade fotografier.

Du modtager en kvittering for købet fra stripe logo via e-mail. Denne e-mail vil indeholde ordre nummeret, produkt navn og pris.

Du vil også modtager en kvittering for købet fra Foto-Shop.dk via e-mail, og denne have en PDF-fil vedhæftet. Denne PDF-fil indeholder også links til download af de købte fotografier.

Foto-Shop.dk tager ikke ansvaret for hvis fotografen efterfølgende vælger at fjerne de købte fotografier fra Tjenesten, eller hvis billederne ikke længere er tilgængelige, fordi fotografen har overtrådt betingelserne for at sælge fotografier gennem Tjenesten.

13 Anvendelse af købte digitale produkter

Køber køber udelukkende retten til personlig anvendelse af de digitale produkter.

14. Lovvalg og værneting

Nærværende betingelser og brugen af Tjenesten er underlagt dansk ret i det omfang, du efter gældende lovgivning juridisk kan indgå i sådan aftale om lovvalg dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.